خرمگس خال تور بدون سیگار در هوا فالش می خواند

!!

زن: ما به هم نیاز داریم؟

مرد: نمی دونم

زن: نظرت چیه باهم بخوابیم؟!

مرد: بهش فکر نکردم

-هردو سکوت می کنند

مرد: حالا ما واقعا به هم نیاز داریم؟!

زن: واقعا نمی دونم

مرد: نظرت چیه با هم بخوابیم؟!

زن: بهش فکر نکردم

-هردو سکوت می کنند

زن: دیگه نزدیکِ صبحه

مرد: آره هوا روشن شده

زن: پرده رو می کشی؟!

مرد: آره

-مرد پرده را می کشد

-هردو روی تخت دراز می کشند

-خود ارضایی می کنند!!پ.ن:

این روزهای احمقانه... به روایتی تخمی...

فکر اینکه ترتیب خودت را بدهی!!نوشته شده در 1391/11/26ساعت 03:37 ب.ظ توسط پوریا حمزه نظرات (34)