خرمگس خال تور بدون سیگار در هوا فالش می خواند

!!

قصه را شروع کرده بودی که بشود که بروی که سیگار بکشی و چشمانت را خمار بگیری توی چای و دود و کافه. موهایت را تاب داده بودی که کنج لبانت خال بگیرد و بالا بروی و پایین. قرار ولیعصر بود و آخرش انقلاب بود، اصلا قرار تو بودی، قرار این بود خیابان شوی و سنگفرش. قرار بود خطوط ممتد را بروی تا به تهش برسی. به تهش رسیدی؟! به تهِ خیابان رسیدی؟! به تهِ آبنبات چوبی رسیدی؟! به تهِ سیگار رسیدی؟! به تهِ خاقانی چطور؟! رسیدی؟! به تهِ چراغ قرمزها رسیدی؟! به تهِ جنگل، به کلبه، به هم آغوشی، به خواب... رسیدی؟! من اما رسیدم. جاده را تا تهش رفتم و ممتد ها را قطع کرم که پشت چراغ نمانم. همین که می رفتم چشمانت توی چشمانم سُر می خورد، لبانت را می گزیدی که یادت بماند مستی.

"یه پیک بریزم؟! سیگار، سیگارو از گوشه لبت جدا نکن."_____________________________________________________________________________


از تو می آید آنچه که منم

وقتی که تمام من می آید

از آنچه که تمام توست

من می روم از آنچه که منم

آنگاه چیزیست به من دوان می آید...

"یدالله رویایی"___________________________________________________________________________


مرد: ( سیگارش می افتد ) گندش بزنن

زن: چشم چپت بزرگتره

مرد: کجاش؟!

زن: چشم چپت و میگم، بزرگتره

سکوت

زن: ( سیگارش می افتد ) گندش بزنن

مرد: بینیت کج شده

زن: کجاش؟!

مرد: بینیت، بینیت کج شده

سکوت

زن: بیا بریم بخوابیم

مرد: بریم

( حرکت نمی کنند )___________________________________________________________________________


نوشته شده در 1392/01/18ساعت 07:15 ب.ظ توسط پوریا حمزه نظرات (20)