خرمگس خال تور بدون سیگار در هوا فالش می خواند

!!

ماغ گاو. آتشزنه ای در حال چرخش. صدای کشیده شدن کارد آشپزخانه روی خرخره. بوی خون یا آهن زنگ زده. نمایشی که ساعتی قبل از رادیوی سراسری به گوش میلیون ها نفر رسید تمی شبانه داشت. هفتاد و هفت ثانیه چراغ قرمز خواهد بود. در هر اتاق یک زن و مرد گذاشته اند و به هر کدام برگه ای داده اند. فندکی. و هدفنی که در آن صدای ماغ گاو شنیده می شد. توی هر برگه از زوج ها خواسته ای نوشته شده. مدت زمان معینی برای انجام خواسته ها مشخص نشده. و از آنها خواسته شده به محض شنیدن صدای کارد آشپزخانه روی خرخره، عکس العملی ناگهانی نداشته باشند. ساعتی پیش در رادیوی سراسری اعلام کردند گروهی در یک اقدام همزمان و مشترک ناپدید شده اند و هیچکس، هیچ خبری از آنها ندارد. این گروه شامل آدم هایی متفاوت از مکان هایی متفاوت و در زمانهایی متفاوت نبودند. هرکدام آنها زوج هایی بودند که قبل از ناپدید شدن کاغذی در دست داشتند. فندکی کنارشان بوده و هدفنی که از آن صدای کشیده شدن کارد آشپزخانه روی خرخره پخش می شده. حضور یک زن بعد از سبز شدن چراغ در کنار ماشین. و بعد مردی جلوی ماشین که آتشزنه ای را می چرخانَد. وقتی دنده هنوز جابجا نشده. و ده ثانیه مهلتی که برای باقی ماندن یا فرار کردن از این وضعیت از همین حالا شروع می شود. 
نوشته شده در 1396/03/25ساعت 03:56 ق.ظ توسط پوریا حمزه نظرات (4)